Ordenantzak

 • Ordenantza orokorrak
 • Ordenantza fiskalak

Udaletxean eskuratu daitezkeen arau eta ordenantza arautzaileak

 • Kudeatu, diru-bilketa eta ikuskatzea
 • Udal bideen ustiapena
 • Lursailen balioaren igoerarekiko zerga
 • Eraikuntza, instalazio eta herri lanekiko zerga
 • Ondasun higiezinekiko zerga
 • Jarduera ekonomikoekiko zerga
 • Hilerriko tasak
 • Trakzio mekanikodun ibilgailuen zerga
 • Ur zerbitzuaren prestazioaren salneurri publikoa
 • Estolderia tasak
 • Zarama bilketa
 • Salmenta ibiltaria
 • Kontrolik gabeko ganaduaren bilketa
 • Euskera ikasteagatiko laguntzak
 • Etxez etxeko laguntza
 • Lursailak ixteko utzi beharreko distantziak
 • Babes ofizialeko etxebizitzentzako dirulaguntza
 • Basoko distantziak
 • Animaliak edukitzearen ordenantza arautzailea